تبلیغات
وب‌نوشت احمدعلی شفیعی - محتویات گزارش اجتماعی برای چهارشنبه(محصوص دانش آموزان حلی 2)

فکر کنید، بخواهید، احساس کنید تا به آن برسید...

محتویات گزارش اجتماعی برای چهارشنبه(محصوص دانش آموزان حلی 2)

تاریخ:سه شنبه بیست و نهم اردیبهشتماه سال 1388-ساعت 10 و 38 دقیقه و 33 ثانیه

نوشتن یك گزارش برای پروژه اجتماعی درست مثل این است كه بخواهیم تمام كارهایی را كه برای پژوهش خود انجام داده‌ایم برای كسی تعریف كنیم. از ابتدای انتخاب موضوع و طرح مسئله تا آخرین نتیجه گیری‌ها و پیشنهادها را باید در گزارش تحقیق آورد. خلاصه اینكه همه كارنوشت‌هایی كه در رابطه با پروژه اجتماعی، از ابتدای سال به من داده‌اید را باید جمع كنید و مطالبش را در گزارش بنویسید.

اما گزارش تحقیق دقیقاً باید شامل چه چیزهایی باشد:

  طرح روی جلد: شامل عنوان پروژه، نام پژوهشگر، كلاس، نام معلم و یك كادر در پایین صفحه كه داخل آن نوشته شده باشد "این پژوهش تمرین روش تحقیق در جامعه شناسی است كه برای درس اجتماعی در سال دوم راهنمایی انجام شده است". در بالای صفحه نوشته شود: "مركز آموزش راهنمایی علامه حلی 2 تهران/ گروه علوم اجتماعی" در پایین صفحه نیز تاریخ تهیه این گزارش نوشته شود، مثلاً خرداد 1388 یا بهار 1388.

چكیده تحقیق: در صفحه اول بعد از جلد باید به طور خلاصه بنویسید كه تحقیق شما چه مسئله‌ای داشته، چه متغیرهایی را در مدل خود قرار داده‌اید و آزمون كرده‌اید و چه نتایجی گرفته‌اید. (چكیده را بعد از اینكه بخشهای دیگر را نوشتید بنویسید.)

فهرست: در قسمت سوم باید فهرست مطالب داخل گزارش خود را بنویسید و شماره صفحه آن را مشخص كنید.

 طرح مسئله تحقیق و اهمیت آن: در این قسمت باید همان مطالبی را كه در بخش طرح مسئله نوشته بودید بیاورید (البته به صورت اصلاح شده)؛ طرح مسئله یعنی اینكه بگویید چطور موضوع تحقیق به ذهن شما رسید و چرا به نظرتان این موضوع یك مسئله اجتماعی است و تحقیق در مورد آن چه اهمیتی دارد و نتیجه‌های آن چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد.

* یك مسئله باید روشن/ به جا و قابل بررسی باشد.

5ـ مطالعه مقدماتی: ویژگی‌های مطالعه مقدماتی را به شما گفته‌ام. شما در این بخش باید بگویید چطور مطالعه خود را شروع كردید و چطور تلاش كرده‌اید تا به یك نظریه و ذهنیت مناسب برای پاسخ دادن به مسئله تحقیق خود برسید.

نتایج مطالعه مقدماتی كه شامل نظرات مختلف متخصصان، افراد درگیر با موضوع و افراد مشاهده‌كننده موضوع است باید در این بخش بیاید. نظرات متخصصان ممكن است از طریق مصاحبه یا مطالعه كتاب‌ها و مقاله‌های مختلف به دست بیاید. باید در این قسمت مشخص كنید كه هر مطلب را از چه منبعی به دست آورده‌اید.

نظریه تحقیق: در این قسمت شما باید از میان اطلاعاتی كه در مطالعه مقدماتی به دست آمده یك نظریه نهایی را انتخاب كنید (البته براساس همان چیزهایی كه در كلاس گفته شد) و آن را بیان كنید. به عبارت دیگر بگویید بالاخره با توجه به مطالعات مقدماتی و تفكر خودتان، چه چیزهایی و چگونه بر متغیر اصلی تحقیق شما (مسئله) اثر می‌گذارند.

 بیان علمی: در این قسمت باید نظریه تحقیق خود را به صورت جمله‌های علمی كه همان فرضیه‌ها و فرضیه‌سازی شما است در بیاورید. (اگر (متغیر مستقل) پس (متغیر وابسته))

مدل سازی: در این قسمت باید نظریه خود را به صورت یك مدل در بیاورید كه در آن متغیرها، مسیرهای اصلی و فرعی، جهت اثرگذاری متغیرها و متغیر وابسته نهایی مشخص باشد.

عملیاتی كردن مدل: عملیاتی كردن مدل یعنی قابل سنجش كردن متغیرهای مدل، در واقع ما برای اینكه بتوانیم مدل تحقیق خود را آزمایش كنیم و ببینیم كه تأیید یا رد می‌شود، باید آن مدل را قابل سنجش كنیم. قابل سنجش كردن یك متغیر نیاز به این دارد كه ما نشانه‌های آن متغیر را بشناسیم و مشخص كنیم كدامشان مشاهده‌كردنی و كدامشان پرسیدنی است تا آن نشانه‌ها را به صورت پرسش در پرسشنامه قرار دهیم یا به صورت مورد قابل مشاهده در مشاهده‌نامه بگذاریم.

در این قسمت شما باید مشخص كنید هریك از متغیرها را با چه نشانه‌هایی و به چه صورتی می‌سنجید. مثلاً فرض كنید متغیری به نام "سطح زندگی" را اینطور تعریف كرده باشیم كه "سطح زندگی یعنی وضعیت اقتصادی و درآمدی یك خانواده و نشانه‌های آن می‌تواند میزان درآمد، نوع تفریحات و نوع لباسی باشد كه پوشیده است". حال باید مشخص كنیم كه این نشانه‌ها را چطور می‌سنجیم. مثلاً فرض كنید كه متغیر "سطح زندگی" را به صورت زیر سنجیده باشید:

 

نشانه‌های سطح زندگی:       

      درآمد:       كمتر از 200 هزار تومان = كم = 1

                      بین 200 تا 500 هزار تومان = متوسط = 2

                      بیش از 500 هزار تومان = زیاد = 3

       تفریحات:   در خانه = سطح پایین = 1

                      در سینما و پارك یا جاهای ارزان قیمت مثل آن = سطح متوسط = 2

                       اسكی و تنیس و تفریحات گران مثل اینها = سطح بالا = 3

        ظاهر و پوشش:     لباس ارزان = 1

                                   لباس با قیمت 50 تا 100 هزار تومان = 2

                                   لباس با قیمت بالای 100 هزار تومان = 3

 

پس مشخص می‌شود یك فرد در متغیر سطح زندگی می‌تواند برای هر نشانه بین 1 تا 3 امتیاز بگیرد كه مجموع آنها بین 3 تا 9 می‌شود. حال می‌توانیم با توجه به مجموع امتیازهای یك فرد بگوییم سطح زندگی او بالا، متوسط یا پایین است. فرض كنید به این صورت تعیین كنیم كه:

 

جمع امتیازهایی كه برابر با 3 یا 4 باشد = سطح زندگی پایین = 1

جمع امتیازهایی كه برابر با 5، 6 یا 7 باشد = سطح زندگی متوسط = 2

جمع امتیازهایی كه برابر با 8 یا 9 باشد = سطح زندگی بالا = 3

 

به این ترتیب ما مشخص كردیم كه متغیر "سطح زندگی" را چطور می‌سنجیم. كاری شبیه به همین را باید برای بقیه متغیرهای اصلی مدل كه قرار است سنجیده شوند انجام دهیم. البته شاید سنجیدن متغیرهای دیگر اینقدر پیچیده نباشند؛ مثل سنجیدن متغیر جنسیت، یا حتی پیچیده‌تر از اینها باشد كه بستگی به تعریف شما و نشانه‌هایی دارد كه برای متغیر خود پیدا كرده‌اید.

10ـ   تهیه پرسشنامه و مشاهده‌نامه: در این قسمت باید متغیرهای قابل سنجش شده‌ی خود را در پرسشنامه یا مشاهده‌نامه و یا هردوی آنها قرار دهید و با زیركی‌ها و هوشمندی‌هایی كه فكر می‌كنید لازم است، طوری آنها را تنظیم كنید كه بتوانید صحیح‌ترین و دقیق‌ترین پاسخ‌ها و اطلاعات را جمع‌آوری كنید.

شما باید در این قسمت نمونه‌ای از پرسشنامه و مشاهده‌نامه خود را در گزارش قرار دهید و مشخص كنید كه هرسؤال را برای سنجش كدام متغیر مدل خود در آنها قرار داده‌اید.

11ـ  اجرای تحقیق: در این قسمت باید مشخص كنید كه پرسشنامه یا مشاهده‌نامه خود را در بین چه كسانی و با چه ویژگی‌هایی تكمیل كرده‌اید. یعنی بگویید چگونه نمونه خود را انتخاب كردید و چرا؟ آیا نمی‌شد كه نمونه بهتری را انتخاب كرد یا امكانات و محدودیتها به شما اجازه انتخاب نمونه بهتری را نمی‌داد؟ همینطور بگویید نمونه شما چند نفر بوده‌اند و شامل چه افرادی می‌شدند و در چه زمان و چه مكانی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند.

12ـ نتایج توصیفی: در این قسمت باید جدول‌های توصیفی خود را بیاورید؛ هر متغیر اصلی كه در مدل شما وجود دارد و مورد سنجش قرار گرفته باید در این قسمت یك جدول داشته باشد. (همانطور كه در كلاس گفته شد)، جدول‌های توصیفی را باید از روی جدول excel یا جدولی كه تمام اطلاعات خود را در آن وارد كرده‌اید، استخراج كنید.

13ـ  نتایج تحلیلی: در این قسمت باید جدول‌ها دو متغیری یا همان جدول‌های تحلیلی خود را بیاورید. (برای هر مسیر اصلی در مدل، یك جدول مشاهده شده و یك جدول مورد انتظار) مثلاً اگر در قرار است سه مسیر اصلی را در مدل تست كنید، باید سه جفت جدول (6جدول) داشته باشید و براساس روشی كه گفته شد با كمك جدول مشاهده شده و جدول مورد انتظار، مسیر را تست كرده و نتایج به دست آمده را با توضیح كامل بنویسید.

14ـ  نتیجه نهایی: در این قسمت با اشاره به اینكه كدام مسیرهای مدل تأیید یا رد شده و یا جهت رابطه‌اش تغییر كرده، مدل اصلاح شده و نهایی را می‌آورید و كمی هم درباره آن توضیح می‌دهید (یعنی نظریه اصلاح شده)

15ـ  پیشنهادها: در این قسمت برای تحقیق‌های بعدی كه ممكن است كسی یا خودتان بخواهید انجام دهید پیشنهادهایی را ارائه می‌كنید. مثلاً می‌گویید خوب است در تحقیقات بعدی چه متغیرهای دیگری وارد مدل شوند و سنجیده شوند.

16ـ  بخش ضمیمه: در این قسمت تمام پرسشنامه‌هایی كه پر كرده‌اید و پرینت فایل excel یا جدول دستی آن را به انتهای گزارش اضافه می‌كنید.

تاریخ تحویل گزارش ها: چهارشنبه 13/3/88

* اگر سؤالی داشتید می توانید به من ایمیل بزنید: nursalehi@gmail.com
نوع مطلب : اطلاعات عمومی 
دنبالک ها: مکان اصلی 

Admin Logo
themebox Logo