تبلیغات
وب‌نوشت احمدعلی شفیعی - چکیده اطلاعاتی تاریخی از قبل از ظهور اسلام تا دولت طاهریان1

فکر کنید، بخواهید، احساس کنید تا به آن برسید...

چکیده اطلاعاتی تاریخی از قبل از ظهور اسلام تا دولت طاهریان1

تاریخ:جمعه بیست و نهم آذرماه سال 1387-ساعت 15 و 57 دقیقه و 33 ثانیه

ستدلال های طرفداران علی(ع):

1.      شایستگی های فردی علی(ع)

2.     مسئله غدیرخم

3.    دعوت خویشان و حرف پیامبر

استدلال های مهاجرین:

1.      اولین كسانی بودند كه به اسلام ایمان اوردند.

2.     همه دارایی شان را در راه اسلام دادند.

3.    از قبیله پیامبر بودند.

در این میان استدلال های مهاجرین به دیگران چربید! اما بعد خود مهاجرین در میان خود باید كسی را انتخاب می كردند... (علی ، ابوبكر ، عمر ، ابو عبیده).

حال در میان این چهار نفر ابوبكر انتخاب شد زیرا:

1.      سن ابو بكر بیشتر بود.

2.     به جای پیامبر نماز خوانده.

3.    در هجرت پیلمبر به مدینه همراه او بود.( یار غار )

4.      پدر زن پیامبر بود.

5.     ابو بكر چهارمین فرد مسلمان بود.

6.    عدم حضور علی (ع) در جلسه سقیفه.

اتفاقاتی كه در زمان ابو بكر رخ داد:

1.      حضور پیامبران دروغین.(اسود ابن انسی ، سجاح)

2.     جنگ های رده (بر مسئله زكات).

3.    فرستادن سپاه به مرزهای ایران و شام(روم).

فرماندهان سپاه اسلام در شام:

یزید ابن ابو سفیان

معاویه ابن ابوسفیان

خالد ابن ولید

عمروعاص

ابو عبیده جراح

فرماندهان سپاه اسلام در ایران:

مثنی ابن حادثه

سعد ابن ابی وقاص

مغیره ابن شعبه

ابو موسی اشعری

مردم اسلام پس از فوت حضرت محمد(ص) می خواستند به دوران جاهلیت خود برگردند. به همین دلیل به فتح كردن حكومت های دیگر پرداختند و به غنیمت گرفتن از آنها پرداختند.

بحث هایی مثل خونخواهی بشتر به خاطر ورود اعراب بود.

عمده ترین جنگ مسلمین جنگ بدر بود. در جنگ بدر مسلمین بسیار خوب شمشیر زدند. حتی خندق نیز یك در گیری چند نفره بود.

 

اوضاع كلی عصر عمر

1.      مهم ترین فتوح در این دوره بود: بخشی از ایران ، عراق و شام ، مصر

2.     تاسیس بیت المل

3.    تعیین تاریخ هجری با مبدا هجرت برای مسلمین

4.      تقسیم بیت المال و غنایم بر اساس سابقه در اسلام

5.     یكپارچگی دولت اسلامی

6.    آغاز نفوذ بنی امیه در منطقه شام

7.    ایجرد شهر های كوفه و بصره

اوضاع كلی دوره عثمان

1.      فتح ایران كامل گردید

2.     سلسله ساسانیان با مرگ یزد گرد سوم پایان یافت.

3.    ادامه روند فتوح در شمال آفریقا

4.      تقسیم نا درست بیت المال موجب بر هم خوردن تعادل اجتماعی گردید.

5.     بنی امیه در ساختار قدرت نفوذ بسیاری پیدا كردند.

6.    آغاز در گیری ها و شورش های داخلی

دوره خلافت ابوبكر ، عمر ، عثمان و عیل را دوره خلفای راشدین گویند. دوران خلافت اسلامی.
نوع مطلب : اطلاعات عمومی 

Admin Logo
themebox Logo